მესხების ეთნოგრაფია

ტერმინი “ეთნოგრაფია” ბერძნული წარმოშობისაა (ethnos – ხალხი და grafho – აღწერა). ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ეროვნებებისა და ეთნოსების

შოთა ლომსაძე – მესხები და მესხეთი

“მესხეთი და მესხები” ქართველმა პოეტმა და ისტორიკოსმა, მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა შოთა ლომსაძემ (1925 წ. – 2003 წ.) დაწერა. იგი