ცოცხალი ისტორიები

მესხების შესახებ მეცნიერული კვლევების მნიშვნელობა უდავოა. ასევე ფასეულია მასალები მესხთა საკითხის პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური და სხვა ასპექტების შესახებ. მაგრამ

მასალები XIX საუკუნის ქართული ხალხური ტანსაცმელის ისტორიისათვის მესხეთ-ჯავახეთიდან

ლ. ბარათაშვილის ნამუშევარი “მასალები XIX საუკუნის ქართული ხალხური ტანსაცმელის ისტორიისათვის მესხეთ-ჯავახეთიდან” გამოიცა 1966 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნაკრებში. ავტორი