ქართველთა გამუსლიმება და გვარის შეცვლა მესხეთში

მესხეთის ხალხი დიდხანს იბრძოდა დამპყრობლის წინააღმდეგ, თუმცა უთანასწორო ბრძოლაში დამარცხდა და იმისათვის, რომ მშობლიურ მიწას არ დამშვიდობებოდა, იძულებული გახდა

გ. კირვალიძე – მოხსენებითი ბარათი

საბჭოთა კავშირის დროს, განსაკუთრებით სტალინის ეპოქის დროს, პარტიული ფუნქციონერები ერთმანეთისაგან განსხვავებოდნენ. ზოგი აკეთებდა კარიერას, თანაპარტიელების გვამებზე აღზევებით. რეპრესიების შიშით