მას უყვარდა ცხოვრების ყველა გამოვლინება

დაინტერესებულმა პირებმა იციან, რომ საქართველოში არსებობს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია. მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ ეს ორგანიზაცია აქვეყნებს საკუთარ ჟურნალს