მას უყვარდა ცხოვრების ყველა გამოვლინება

დაინტერესებულმა პირებმა იციან, რომ საქართველოში არსებობს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია. მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ ეს ორგანიზაცია აქვეყნებს საკუთარ ჟურნალს

კლარა ბარათაშვილი – მოთხრობები

კლარა ბარათაშვილი (1950 – 2012 წწ.) – ჟურნალისტი. მამამისი,  ლატიფშაჰ ბარათაშვილი, იყო მესხების ლიდერი სამშობლოში დაბრუნებისათვის და მესხების ეროვნული

ცოცხალი ისტორიები

მესხების შესახებ მეცნიერული კვლევების მნიშვნელობა უდავოა. ასევე ფასეულია მასალები მესხთა საკითხის პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური და სხვა ასპექტების შესახებ. მაგრამ