მასალები XIX საუკუნის ქართული ხალხური ტანსაცმელის ისტორიისათვის მესხეთ-ჯავახეთიდან

ლ. ბარათაშვილის ნამუშევარი “მასალები XIX საუკუნის ქართული ხალხური ტანსაცმელის ისტორიისათვის მესხეთ-ჯავახეთიდან” გამოიცა 1966 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნაკრებში. ავტორი