მესხთა ტრაგედია

ხალილ გოზალიშვილი (1925-1995 წწ.) იყო დეპორტირებულ მესხთა იმ ფრთის მეთაური, რომელიც თავს ეროვნებით ქართველებად, კერძოდ მესხებად, აღმსარებლობით კი მაჰმადიანებად