მესხეთის სახელოვანი შვილები

როგორც თქვენ უკვე იცით “არა ტოლერანტული დებატებიდან”, ჩვენი და უჩა ბლუაშვილის შეხედულებები აწმყოსა და მომავლის რიგ საკითხებში განსხვავდება. მაგრამ

არა ტოლერანტული დებატები “ტოლერანტის” გვერდებზე

2010 წელს სამცხე-ჯავახთის რეგიონალურ ასოციაციის “ტოლერანტის” ბიულეტენში დაიბეჭდა მარატ ბარათაშვილის სტატია “რეპატიაციის კანონის დასამარება”, რომელიც ადრე იყო დაბეჭდილი ჟურნალში

ბავშვობიდან საყვარელი სიტყვა და სურნელი

მარატ ბარათაშვილი საუბრობს საგვარეულო სოფლის, უდეს, შესახებ. ეს არის სოფლის მოკლე მიმოხილვა ანტიკური დროიდან დღემდე. მოთხრობილია რეგიონის საქმეებში სოფლის

სამშობლოს მაცოცხლებელი ჰაერი

კლარა ბარათაშვილი ესაუბრება ტელმანს. მას დიდებული გვარი აქვს – ერისთავი. ეს გვარი ბევრს ავალებს. მაგრამ ტელმანს ამასთან დაკავშირებით სხვა